Address DdzFFzCqrhtCVLdyANywDVKJwb9vtG NWwV4arLvBvp4yzcaDjjT8cpFoLK69 hm2cjKFQDhgtSqKD9NwpAqY7pi6F2Z gXxDKRiUFP1Zme

  • Balance 374.69k ₳ 374686.79 374686.79
  • Transactions 2010
  • First activity 03-02-2021, 14:54:04
  • Last activity 25m ago
  • Total Received 1011 33.79M ₳
  • Total Sent 999 33.41M ₳
  • Tools Mark Address
25m ago54%37.14k ₳ DdzF...iUFP1Zme37.14k ₳
37144.92
0.356 ₳
1h ago

15%34.68k ₳ DdzF...iUFP1Zme

34.68k ₳
34676.25
0.396 ₳
3h ago

51%29.43k ₳ DdzF...iUFP1Zme29.43k ₳
29426.56
0.248 ₳
4h ago41%228.72k ₳ Ae2tdPwUPE... 5FgMj7x936

33%185.70k ₳ DdzFFzCqrh... Md3oajs69q5%28.14k ₳ DdzF...iUFP1Zme28.14k ₳
28136.48
0.383 ₳
5h ago82%178.23k ₳ Ae2tdPwUPE... T1tQDX63xX

13%28.26k ₳ DdzF...iUFP1Zme


28.26k ₳
28262.9
0.268 ₳
5h ago35%51.76k ₳ DdzF...iUFP1Zme51.76k ₳
51760.4
0.440 ₳
18-04-2021, 10:50:39
100%29.68k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%29.64k ₳ DdzFFzCqrh... 19GyCzwEVD

29.68k ₳
29683.13
0.173 ₳
18-04-2021, 09:46:57
100%57.16k ₳ DdzF...iUFP1Zme

57.16k ₳
57157.92
0.173 ₳
18-04-2021, 07:57:37
100%39.19k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%39.15k ₳ DdzFFzCqrh... KDub6G7PWH

39.19k ₳
39189.05
0.172 ₳
18-04-2021, 07:12:04
100%31.63k ₳ DdzF...iUFP1Zme

31.63k ₳
31633.74
0.173 ₳
18-04-2021, 05:19:09
99%31.93k ₳ DdzF...iUFP1Zme


31.93k ₳
31932.34
0.183 ₳
18-04-2021, 04:52:29
100%200.00k ₳ Ae2tdPwUPE... U4QYurJAdn


15%30.36k ₳ DdzF...iUFP1Zme

30.36k ₳
30359.93
0.240 ₳
18-04-2021, 04:49:32
100%29.15k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%29.15k ₳ DdzFFzCqrh... LcZDE9ZRtq

29.15k ₳
29154.89
0.173 ₳
18-04-2021, 04:08:00
25%31.63k ₳ DdzF...iUFP1Zme


31.63k ₳
31633.74
0.548 ₳
18-04-2021, 03:56:3222%33.91k ₳ DdzF...iUFP1Zme33.91k ₳
33907.41
0.619 ₳
17-04-2021, 15:36:44
100%30.64k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%30.60k ₳ DdzFFzCqrh... z5QnsvoXXs

30.64k ₳
30639.61
0.173 ₳
17-04-2021, 11:38:36
100%200.00k ₳ Ae2tdPwUPE... DMm4LrfXHD16%31.93k ₳ DdzF...iUFP1Zme
31.93k ₳
31932.34
0.239 ₳
17-04-2021, 01:03:46
92%29.01k ₳ DdzF...iUFP1Zme
29.01k ₳
29012.81
0.213 ₳
16-04-2021, 18:41:42
76%31.70k ₳ DdzF...iUFP1Zme
31.70k ₳
31695.61
0.203 ₳
16-04-2021, 17:31:06

12%29.01k ₳ DdzF...iUFP1Zme

29.01k ₳
29012.81
0.361 ₳
16-04-2021, 13:01:06
100%32.48k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%32.35k ₳ DdzFFzCqrh... JZD6MiDN5D

32.48k ₳
32484.87
0.174 ₳
16-04-2021, 12:39:1280%210.34k ₳ Ae2tdPwUPE... 3b3r5JuoHL

12%30.49k ₳ DdzF...iUFP1Zme


30.49k ₳
30490.23
0.277 ₳
16-04-2021, 11:43:23
100%35.32k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%35.28k ₳ DdzFFzCqrh... eYgKSYVTzy

35.32k ₳
35322.58
0.173 ₳
16-04-2021, 07:37:58
9%29.68k ₳ DdzF...iUFP1Zme


29.68k ₳
29683.13
0.560 ₳
15-04-2021, 20:57:51
100%33.17k ₳ DdzF...iUFP1Zme

33.17k ₳
33172.48
0.174 ₳
15-04-2021, 18:55:10
27%32.77k ₳ DdzF...iUFP1Zme


32.77k ₳
32768.85
0.278 ₳
15-04-2021, 17:52:04
99%29.43k ₳ DdzF...iUFP1Zme


29.43k ₳
29430.5
0.183 ₳
15-04-2021, 17:37:33
100%30.91k ₳ DdzF...iUFP1Zme

30.91k ₳
30909.45
0.172 ₳
15-04-2021, 15:15:23

12%33.17k ₳ DdzF...iUFP1Zme

33.17k ₳
33172.48
0.338 ₳
15-04-2021, 09:54:12

24%29.32k ₳ DdzF...iUFP1Zme29.32k ₳
29321.11
0.213 ₳
15-04-2021, 01:15:23
100%33.93k ₳ DdzF...iUFP1Zme

33.93k ₳
33934.76
0.173 ₳
14-04-2021, 22:51:45
97%51.48k ₳ DdzF...iUFP1Zme51.48k ₳
51484.28
0.193 ₳
14-04-2021, 18:35:4560%122.20k ₳ Ae2tdPwUPE... 2pSEWmY9K3

17%33.93k ₳ DdzF...iUFP1Zme


33.93k ₳
33934.76
0.277 ₳
14-04-2021, 14:20:06

14%30.91k ₳ DdzF...iUFP1Zme

30.91k ₳
30909.45
0.309 ₳
14-04-2021, 11:00:1161%57.16k ₳ DdzF...iUFP1Zme57.16k ₳
57157.92
0.325 ₳
14-04-2021, 10:09:25
32%39.19k ₳ DdzF...iUFP1Zme


39.19k ₳
39189.05
0.306 ₳
14-04-2021, 09:35:0183%237.95k ₳ Ae2tdPwUPE... ggThAcnMFD

10%29.43k ₳ DdzF...iUFP1Zme


29.43k ₳
29430.5
0.308 ₳
14-04-2021, 07:15:03

19%28.08k ₳ DdzF...iUFP1Zme


94%141.01k ₳ DdzFFzCqrh... 6YuZdeAaK1

28.08k ₳
28082.58
0.213 ₳
14-04-2021, 06:29:22
100%30.83k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%30.81k ₳ DdzFFzCqrh... 5H9XViP157

30.83k ₳
30827.53
0.173 ₳
13-04-2021, 23:19:46
100%32.53k ₳ DdzF...iUFP1Zme

32.53k ₳
32532.25
0.174 ₳
13-04-2021, 21:35:05
100%30.18k ₳ DdzF...iUFP1Zme

30.18k ₳
30179.48
0.173 ₳
13-04-2021, 18:21:19
100%30.47k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%30.33k ₳ DdzFFzCqrh... Nf4jZZnpxz

30.47k ₳
30467.45
0.173 ₳
13-04-2021, 14:16:44
100%29.89k ₳ DdzF...iUFP1Zme

29.89k ₳
29892.88
0.173 ₳
13-04-2021, 05:47:15
100%31.43k ₳ DdzF...iUFP1Zme
100%31.28k ₳ DdzFFzCqrh... tv2vNiz7Z8

31.43k ₳
31430.3
0.174 ₳
13-04-2021, 03:35:0657%115.34k ₳ Ae2tdPwUPE... 7pX7fH2JUL


15%29.32k ₳ DdzF...iUFP1Zme

29.32k ₳
29321.11
0.269 ₳
13-04-2021, 01:15:5740%28.55k ₳ DdzF...iUFP1Zme28.55k ₳
28553.84
0.365 ₳
12-04-2021, 20:14:18
100%33.21k ₳ DdzF...iUFP1Zme

33.21k ₳
33214.05
0.174 ₳
12-04-2021, 19:16:37
96%28.62k ₳ DdzF...iUFP1Zme


28.62k ₳
28619.55
0.183 ₳
12-04-2021, 17:02:19
100%28.81k ₳ DdzF...iUFP1Zme

28.81k ₳
28813.9
0.172 ₳
12-04-2021, 13:19:21
71%32.06k ₳ DdzF...iUFP1Zme32.06k ₳
32060.18
0.194 ₳
Stake with ADAex.org 🏊